El català a la selectivitat, 2018

Evolució de l’ús del català a la selectivitat


Increments interanuals

(Durant els anys 1993, 1995 i 1996 no es recolliren dades. La dada que consta en el gràfic és la que tendria si el creixement hagués estat regular)


Ús del català a la selectivitat per zones


Evolució de l’ús del català a la selectivitat per zones


Ús del català a la selectivitat per municipis. Percentatges