Accés i horari

Adreça:
Centre de Documentació en Sociolingüística de les Illes Balears
Departament de Filologia Catalana i Lingüística General
Despatx CE09
Edifici Ramon Llull
Universitat de les Illes Balears
Cra. de Valldemossa, km 7,5 07122 Palma (Illes Balears)

Telèfon: (+34) 971 17 23 57

Horari: de dilluns a dijous de 9 a 14 h.

Correu electrònic: gresib.cdsib@gmail.com