Bibliografies selectives

Els següents documents s’han elaborat a partir de les bibliografies selectives sobre temes monogràfics del Centre de Documentació de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya  i també del buidatge de publicacions periòdiques o monografies que tenen per tema la sociolingüística. S’estructuren entorn als següents temes: demografia lingüística i descripcions generals, planificació i promoció de la llengua, variació lingüística, ensenyament, dret, mitjans de comunicació i aspectes històrics i culturals.

Demografia lingüística i descripcions generals
Onomàstica
Planificació i promoció de la llengua
Variació lingüística
Mobilitat: migracions i turisme
Ensenyament
Dret
Mitjans de comunicació
Aspectes històrics i culturals
Obres relacionades amb Fabra, Sanchis Guarner i Moll
Bibliografies selectives sobre l’Any Fabra, elaborades pel Centre de Documentació de Política Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Bibliografies selectives sobre Aina Moll