Censos de població

En aquest apartat hi trobareu documents elaborats per la Direcció General de Política Lingüística i el CDSIB a partir de les dades dels censos de població (1991, 2001 i 2011) referents als coneixements lingüístics de la població resident a les Illes Balears.