Documents

Bibliografies selectives


Els següents documents recullen bibliografies selectives creades a partir de les bibliografies selectives sobre temes monogràfics del Centre de Documentació de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya  i també del buidatge de publicacions periòdiques o monografies que tenen per tema la sociolingüística. S’estructuren entorn als següents temes: demografia lingüística i descripcions generals, planificació i promoció de la llengua, variació lingüística, ensenyament, dret, mitjans de comunicació i aspectes històrics i culturals.

Dossiers temàtics


Els dossiers temàtics de premsa són reculls sobre un tema d’actualitat lingüística en què podreu trobar agrupades totes les notícies que han aparegut a la premsa balear sobre un tema en concret, com són ara la discriminació lingüística, la política lingüística a l’educació, etc. L’última actualització d’aquests dossiers es va fer l’any 2009.

Legislació


Aquesta secció conté un recull de textos legals sobre la llengua catalana. S’organitza de la manera següent:

Estudis


Aquesta secció inclou estudis que tenen relació amb la sociolingüística coordinats pel Grup de Recerca en Sociolingüística de les Illes Balears (GRESIB) o per altres grups de recerca o institucions.

Informes sobre la situació de la llengua catalana


Memòria del Consell Econòmic i Social


Aquesta secció conté les memòries socioeconòmiques i laborals anuals del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES) que aporten un capítol relacionat amb la llengua catalana.

Altres documents


Recull de declaracions, dossiers i altres documents elaborats per organismes públics i entitats culturals.