Documents

Bibliografies selectives


Els següents documents recullen bibliografies selectives creades a partir de les bibliografies selectives sobre temes monogràfics del Centre de Documentació de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya  i també del buidatge de publicacions periòdiques o monografies que tenen per tema la sociolingüística. S’estructuren entorn dels següents temes: demografia lingüística i descripcions generals, planificació i promoció de la llengua, variació lingüística, ensenyament, dret, mitjans de comunicació i aspectes històrics i culturals.

Dossiers temàtics


Els dossiers temàtics de premsa són reculls sobre un tema d’actualitat lingüística en què podreu trobar agrupades totes les notícies que han aparegut a la premsa balear sobre un tema en concret, com ara la discriminació lingüística, la política lingüística a l’educació, etc. L’última actualització d’aquests dossiers es va fer l’any 2009.

Legislació


Aquesta secció conté un recull de textos legals sobre la llengua catalana. S’organitza de la manera següent:

Estudis


Aquesta secció inclou estudis que tenen relació amb la sociolingüística coordinats pel Grup de Recerca en Sociolingüística de les Illes Balears (GRESIB) o per altres grups de recerca o institucions.

Informes sobre la situació de la llengua catalana


Memòria del Consell Econòmic i Social


Aquesta secció conté les memòries socioeconòmiques i laborals anuals del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES) que aporten un capítol relacionat amb la llengua catalana.

Memòries anuals del CDSIB


Aquí trobareu les memòries anuals del CDSIB dels darrers anys.

Altres documents


Recull de declaracions, dossiers i altres documents elaborats per organismes públics i entitats culturals.