Evolució de dades sociolingüístiques

Aquestes taules permeten observar l’evolució de diferents dades sociolingüístiques (coneixements de la llengua, usos lingüístics, unitat de la llengua, etc.) a través dels anys, segons el lloc de residència, el lloc de naixement i els grups d’edats.

Segons el lloc de residència

Segons grups d’edat

Segons el lloc de naixement