Informes sobre la situació de la llengua catalana

Informes de l’Observatori de la llengua catalana

Entre els anys 2003 i 2015, l’Observatori de la Llengua Catalana va editar els següents informes sobre la llengua catalana en tot el territori lingüístic. Mitjançant aquests informes es pot fer un seguiment de la situació social de la llengua catalana en diferents àmbits. També aporten informació sobre l’evolució demogràfica i econòmica de la comunitat lingüística.

Informes de compliment de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries a les Illes Balears

Informes presentats per l’Estat Espanyol

Informes i resums elaborats per la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears.