Llibre Actituds i usos lingüístics dels joves de les Illes Balears

Actituds i usos lingüístics dels joves de les Illes Balears és una obra coordinada per Xisca Castell, Elga Cremades i Maria del Mar Vanrell, que presenta els resultats de l’estudi duit a terme pel Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears (GRESIB) per encàrrec de la Direcció General de Política Lingüística. Els objectius principals d’aquest estudi són:

1. Comprendre els processos que afavoreixen o dificulten l’ús del català i altres llengües entre joves en diferents contextos.

2. Aprofundir en el coneixement de les percepcions dels joves cap a la unitat de la llengua i la variació diatòpica i també cap a les normes d’ús com la convergència lingüística.

3. Analitzar els discursos sociolingüístics dels joves i estudiar les possibles estratègies i les accions més eficaces per a implementar polítiques lingüístiques que afavoreixin l’augment de l’ús social del català entre els joves.

El podeu descarregar aquí.