OCP18

El 18th Old World Conference on Phonology (OCP) és un esdeveniment anual que reuneix investigadors especialitzats en fonologia i camps relacionats, interessats tant en qüestions teòriques com experimentals.


Ponent convidada: Kriszta Eszter Szendrői. «The acquisition of prosodic focus marking from a cross-linguistic perspective». Taller “First and second language acquisition of phonology and its interfaces”. 27 de gener de 2021 (en línia).

Kriszta Szendroi (University College London) treballa qüestions lingüístiques teòriques amb mètodes tant teòrics com experimentals. La seva experiència se centra en la sintaxi, la semàntica i la prosòdia d’enfocament i quantificació, i la seva adquisició, i en la sintaxi i fonologia del l’Ídix Haredi. Vegeu el resum de la ponència.


Ponent convidada: Eulàlia Bonet (Universitat Autònoma de Barcelona). «La interfície fonologia-morfologia en enclisis». Conferència principal. 28 de gener de 2021 (en línia).

Eulalia Bonet és experta en interfície fonologia-morfologia i s’ha especialitzat en l’estudi de sistemes clítics pronominals en romanç i al·lomorfia, entre d’altres temes relacionats. Vegeu el resum de la ponència.


Ponent convidada: Silke Hamann. «Phonotactic restrictions in phonological theory: from Optimality Theory to symbolic Neural Networks». Conferència principal. 29 de gener de 2021 (en línia).

Silke Hamann (Universiteit van Amsterdam) és alhora fonòloga i fonetista, i treballa les característiques fonològiques des d’un enfocament emergentista, les indicacions perceptives de contrastos segmentaris i l’adquisició i aprenentatge de categories i restriccions fonològiques. Vegeu el resum de la ponència.