Taules de població

Les taules de població mostren dades de la població resident a les Illes Balears des de l’any 2005. Es distingeixen diferetns paràmetres. (font: IBESTAT)

  • Població per zona de naixement i municipi de residència.
  • Població per zona de naixement i municipi de residència (agrupament per territoris de parla catalana).
  • Població immigrant segons la comunitat autònoma de naixement i municipi de residència.
  • Població segons l’estat d’origen i el municipi de residència.