Seminaris virtuals del GRESIB 2021-2022

En els Seminaris virtuals del GRESIB 2021-2022 s’hi presenten treballs de l’àmbit de la sociolingüística, la variació, el canvi lingüístic, l’adquisició de llengües, la pragmàtica i l’anàlisi del discurs.


2n seminari «Sincronització entre els ritmes cerebrals i la sintaxi en la comprensió del llenguatge»

Divendres 28 de gener, 11 h, en col·laboració amb el LICLE

Ponent: Jordi Martorell, Centre Basc de Cognició, Cervell i Llenguatge

Presentadora: Elga Cremades, Universitat de les Illes Balears

Llengua del seminari: català

Resum: Quan interpretem estímuls (per exemple, lingüístics) del nostre entorn, l’activitat rítmica del cervell se sincronitza amb els patrons temporals d’aquests esdeveniments externs. Recentment, s’ha demostrat que aquesta sincronització entre estímuls lingüístics i ritmes cerebrals no es limita només a informació perceptible – com l’acústica – sinó que també s’estén a informació abstracta – com la sintaxi. En aquesta xerrada, parlaré d’aquesta sincronització entre llenguatge i cervell, amb especial atenció als seus aspectes sintàctics. Primer, explicaré els fonaments teòrics i metodològics darrere d’aquest fenomen de sincronització. Després, presentaré els resultats d’un experiment de magnetoencefalografia (MEG) que investiga la sincronització entre sintaxi i ritmes cerebrals durant la comprensió de dues llengües (castellà i basc) tipològicament diferents. D’aquesta manera, exploraré la possible generalització croslingüística d’aquest fenomen central en el camp de la neurolingüística actual.

1r seminari «L’evolució de les actituds lingüístiques dels joves de Mallorca»

Divendres 17 de desembre, 17 hores

Ponent: Anna Tudela Isanta. Universitat Autònoma de Madrid

Presentador: Cristopher Little. Universitat de les Illes Balears

Llengua del seminari: català

Les actituds lingüístiques són un concepte que gaudeix de força tradició en els territoris de parla catalana, i hi ha nombrosos estudis previs que ofereixen un panorama de les actituds lingüístiques envers el català en diferents llocs i moments. Sovint, però, cal comparar els resultats amb cura perquè les dades s’han recollit amb objectius, metodologies i perfils d’informants diversos. En aquest seminari, volem presentar els resultats de dos estudis comparables sobre les actituds lingüístiques que s’han dut a terme el 2013 i el 2021 a Mallorca. En tots dos casos, s’ha utilitzat la tècnica d’aparellament de veus disfressades per recollir dades sobre estudiants de grau de la Universitat de les Illes Balears. Això ens ha permès observar l’evolució de les actituds lingüístiques en l’última dècada envers el català i el castellà a Mallorca.