Serveis

Atenció personalitzada


El Centre ofereix atenció personalitzada tant a personal intern com extern, professors o estudiants, recercadors o públic en general, d’acord amb les seves necessitats documentals.

  • Les consultes dels usuaris s’atenen a la seu del Centre de Documentació en Sociolingüística de les Illes Balears, telefònicament o bé per correu ordinari o per correu electrònic.
  • El Centre ofereix als recercadors la possibilitat de confeccionar bibliografies específiques sobre temes concrets segons el perfil d’usuari. El sistema de sol·licitud és mitjançant correu ordinari o correu electrònic, tot especificant el tema de la forma més detallada possible.

Préstec personal


Per utilitzar aquest servei cal disposar del carnet d’usuari. Si no sou membres de la comunitat universitària (usuaris externs), podeu sol·licitar-lo a qualsevol de les biblioteques de la Universitat de les Illes Balears. En aquest cas, us heu d’adreçar al personal bibliotecari amb un document acreditatiu (DNI, passaport, etc.) perquè us facilitin un codi de barres i un PIN. Una vegada tengueu les credencials, podreu accedir al vostre compte en aquest enllaç.

  • Segons el vostre perfil d’usuari (PDI, PAS, estudiants, externs), podeu emportar-vos el nombre de documents següents durant els períodes indicats.

Alumnes de grau5 exemplars1 setmana (30 dies per als alumnes de les seus)
Alumnes de doble titulació8 exemplarsIgual que l'anterior
Alumnes de postgrau, màster i doctorat15 exemplars30 dies
Alumnes de TFG10 exemplars1 setmana (30 dies per als alumnes de les seus)
PDI i responsables de serveis de la UIB100 exemplars1 any
PAS10 exemplars30 dies
Usuaris externs3 exemplars1 setmana

  • Les revistes, obres de referència, treballs inèdits o documents especialment valuosos, són exclosos de préstec i només es poden consultar a la seu del Centre de Documentació en Sociolingüística.
  • El préstec és renovable, sempre que l’obra no hagi estat demanada per un altre usuari i se sol·liciti a través de les pàgines del Servei de Biblioteca i Documentació de la Universitat de les Illes Balears, abans que finalitzi el període ordinari de préstec.

Préstec interbibliotecari


Mitjançant el préstec interbibliotecari, els usuaris del Centre de Documentació en Sociolingüística, a través del Servei de Biblioteca i Documentació de la Universitat de les Illes Balears, poden accedir a obres dipositades en altres biblioteques i centres de documentació associats, entre ells, el fons documental del Centre de Documentació de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. Condicions d’ús:

  • Per utilitzar aquest servei cal disposar del carnet d’usuari del Servei de Biblioteca i Documentació de la Universitat de les Illes Balears i donar-se d’alta d’aquest servei en concret al sistema de gestió del Servei d’Obtenció de Documents.
  • Aquest servei és d’ús preferent per al personal docent i investigador (PDI) de la Universitat de les Illes Balears. Si no sou PDI, n’heu d’assumir el cost.

Per a més informació, clicau aquí.

Servei de reprografia


L’usuari particular pot fotocopiar, amb finalitats de recerca, parts de documents a qualsevol dels serveis de reprografia de la UIB, dins les condicions que permet la legislació vigent. Les institucions poden sol·licitar còpia d’articles de revista al Centre de Documentació en Sociolingüística, telefònicament o bé per correu ordinari o electrònic.