El Centre de Documentació en Sociolingüística de les Illes Balears (CDSIB)

El Centre de Documentació en Sociolingüística de les Illes Balears (CDSIB) és un centre de documentació especialitzat en sociolingüística, política i planificació lingüístiques, lingüística aplicada, ensenyament i didàctica de la llengua, dret lingüístic, geografia lingüística, antropologia lingüística i altres disciplines relacionades amb la llengua.  El CDSIB posa a l’abast dels usuaris bibliografia i informació actualitzada sobre qüestions relacionades amb la sociolingüística i ofereix suport documental en la recerca lingüística i sociolingüística.

Funcionament del CDSIB

El Centre de Documentació en Sociolingüística de les Illes Balears (CDSIB) es va crear com a projecte de la Càtedra Alcover-Moll-Villangómez l’any 2003. Després de la paralització de les activitats de la Càtedra, el CDSIB continua en funcionament sota la tutela del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General i la gestió del Grup de Recerca en Sociolingüística de les Illes Balears (GRESIB) de la Universitat de les Illes Balears.

Temes d’especialitat

 • Sociolingüística
 • Política i planificació lingüístiques
 • Lingüística aplicada
 • Ensenyament i didàctica de la llengua
 • Dret lingüístic
 • Geografia lingüística
 • Antropologia lingüística
 • Altres disciplines relacionades amb la llengua

A qui s’adreça?

 • A tècnics en planificació i normalització lingüístiques
 • A professors i estudiants universitaris
 • A ensenyants de llengua i literatura
 • A centres de recerca i gabinets d’estudis
 • A diferents professionals de la llengua
 • A persones interessades en les llengües i específicament en el català

Quins són els objectius concrets del CDSIB?

 • Oferir informació actualitzada sobre bibliografia i informació documental relativa a legislació lingüística, política i planificació lingüístiques, lingüística aplicada i matèries afins.
 • Donar suport documental en la recerca lingüística i sociolingüística a les organitzacions públiques i privades de la planificació lingüística, als investigadors universitaris, a gabinets d’estudi, recercadors individuals i al públic en general.
 • Difondre productes de valor afegit (bibliografies, reculls d’articles, novetats, etc.).
 • Fomentar l’elaboració de treballs i estudis sobre la situació sociolingüística de les Illes Balears.

Quines accions es duen a terme a partir d’aquests objectius?

 • Adquirir documentació diversa (bibliografia, estudis inèdits, notícies de premsa, publicacions diverses, etc.) sobre la situació de la llengua catalana, especialment a les Illes Balears, i els principals estudis i assaigs de sociolingüística general, per posar-los a disposició d’investigadors, grups de recerca, responsables de la planificació lingüística, estudiants i, en general, de totes les persones que estiguin interessades a disposar d’aquesta informació.
 • Tractar i conservar materials documentals en qualsevol suport sobre diferents temàtiques relacionades amb la llengua.
 • Tenir accés a les bases de dades i al fons documental del Centre de Documentació de la Secretaria de Política Lingüística i als productes que elabora, mitjançant un conveni signat entre la Universitat de les Illes Balears i la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. Aquest centre és el primer de l’Estat espanyol i un dels més importants de la Unió Europea en la seva matèria.
 • Organitzar activitats de caire divulgatiu dels resultats obtinguts a partir de les investigacions duites a terme pels membres del GRESIB.
 • Promoure activitats de difusió de coneixements i experiències relacionats amb la planificació lingüística i models de llengua que es consideren d’interès per als investigadors i els responsables tècnics de planificació lingüística a les Balears.