Altres documents

Declaracions, dossiers i altres documents elaborats per organismes públics i entitats culturals.

Educació

Planificació lingüística

Balances lingüístiques

Balances lingüístiques entre el català i el castellà en les pràctiques institucionals i en els reconeixements legals de l’Estat espanyol