Mapificació de dades sociolingüístiques (en construcció)

En aquest apartat es mostren dades sociolingüístiques procedents de diferents fonts (enquestes, censos de població, dades de l’IBESTAT) en forma de mapes.

Mapes de població

Dades extretes de les taules de població. Font: Govern de les Illes Balears, Institut Balear d’Estadística (IBESTAT).
Es tracta de mapes que ens mostren les dades de població de les Illes Balears per municipis dels anys 2010-2016.

Primera nacionalitat majoritària per municipis 

Dades extretes de les taules de població. Font: Govern de les Illes Balears, Institut Balear d’Estadística (IBESTAT).
Aquests mapes mostren la primera nacionalitat estrangera majoritària per municipis dels anys 2011-2016.

Coneixements lingüístics

Aquests mapes reflecteixen les habilitats lingüístiques (entendre, parlar, llegir i escriure) en català de la població de les Illes Balears per zones (anys 1986, 1991, 2001, 2003, 2011 i 2014) i per municipis (anys 1986, 1991 i 2001).

Coneixements de llengües estrangeres

Aquests mapes reflecteixen les habilitats lingüístiques en llengües estrangeres de la població (per zones) de les Illes Balears dels anys 2003 i 2014.
Les dades corresponents a l’any 2003 provenen de l’Enquesta sobre el coneixement de la llengua catalana (2003) i són relatives als coneixements lingüístics (saber parlar) en alemany, anglès i francès de la població de les Illes Balears.
Les dades corresponents a l’any 2014 provenen de l’Enquesta d’usos lingüístics a les Illes Balears 2014. Anàlisi i són relatives als coneixements lingüístics (saber parlar, llegir, escriure i entendre) en anglès i alemany.

Llengua del sistema educatiu

Aquests mapes s’han elaborat a partir de les dades de l’Enquesta sobre el coneixement de la llengua catalana (2003). Reflecteixen la llengua del sistema educatiu (català, castellà o les dues llengües) per zones.

Llengua dels mitjans de comunicació

Aquests mapes s’han elaborat a partir de les dades de l’Enquesta sobre el coneixement de la llengua catalana (2003). Reflecteixen la llengua de consum dels mitjans de comunicació (premsa, ràdio i televisió), segons si els enquestats han respost que la llengua de consum és el català, el castellà, igual en les dues llengües, majoritàriament en català (agrupa les respostes de català, més català que castellà i igual en les dues llengües) o majoritàriament en castellà (agrupa les respostes de castellà, més castellà que català i igual en les dues llengües).

Llengua inicial

Aquests mapes mostren les dades corresponents a la llengua inicial (català o castellà) de la població de les Illes Balears dels anys 2003, 2011 i 2014.
Les dades de l’any 2003 provenen de l’Enquesta sobre el coneixement de la llengua catalana (2003). Les dades de l’any 2011 provenen del Cens de població (2011). I les del 2014 de l’Enquesta d’usos lingüístics a les Illes Balears 2014. Anàlisi.

Llengua habitual

Aquests mapes mostren les dades corresponents a la llengua habitual (català o castellà de la població de les Illes Balears dels anys 2003, 2010 i 2014.
Les dades de l’any 2003 provenen de l’Enquesta sobre el coneixement de la llengua catalana (2003). Les dades de l’any 2010 provenen de l’Enquesta modular d’hàbits socials. Mòdul de coneixements i usos lingüístics (2010). I les del 2014, de l’Enquesta d’usos lingüístics a les Illes Balears 2014. Anàlisi.

Llengua pròpia

Aquests mapes mostren les dades corresponents a la llengua pròpia (català o castellà) de la població de les Illes Balears dels anys 2003 i 2014.
Les dades de l’any 2003 provenen de l’Enquesta sobre el coneixement de la llengua catalana (2003). I les del 2014, de l’Enquesta d’usos lingüístics a les Illes Balears 2014. Anàlisi.

Llengua pròpia a les Illes Balears

Aquests mapes s’han elaborat a partir de les dades de l’Enquesta sobre el coneixement de la llengua catalana (2003). Reflecteixen el grau d’acord (recull les respostes “totalment d’acord”, “més aviat d’acord” i “d’acord”) o desacord (recull les respostes “totalment desacord”, “més aviat en desacord” i “totalment en desacord” amb l’afirmació “el català és la llengua pròpia de les Illes Balears.
Les dades de l’any 2011 provenen del Cens de població (2011) i reflecteixen els resultats corresponents a la pregunta sobre quina és la llengua considerada pròpia de les Illes Balears (català, castellà o català i castellà).

Llengües de comunicació interpersonal

Aquests mapes mostren les dades corresponents a la llengua de comunicació interpersonal (català, castellà o altres llengües) de la població de les Illes Balears en diferents àmbits: amb la parella, amb els fills, a la llar, amb els companys de feina, amb els amics, amb l’administració pública, amb els avis, etc. dels anys 2002, 2003 i 2014.
Les dades de l’any 2002 provenen de l’Enquesta sobre el coneixement de la llengua catalana (2002). Les dades de l’any 2003 provenen de l’Enquesta sobre el coneixement de la llengua catalana (2003). I les del 2014, de l’Enquesta d’usos lingüístics a les Illes Balears 2014. Anàlisi.

Unitat de la llengua

Aquests mapes mostren les dades corresponents a la percepció de la unitat de la llengua catalana (Illes Balears, País Valencià, Catalunya i Andorra) dels anys 2003 i 2014.
Els mapes que mostren l’acord en la unitat de la llengua catalana recullen les respostes “totalment d’acord”, “més aviat d’acord” i “d’acord”. Els mapes que mostren el desacord en la unitat de la llengua catalana recullen les respostes “totalment en desacord”, “més aviat en desacord” i “en desacord”.
Les dades de l’any 2003 provenen de l’Enquesta sobre el coneixement de la llengua catalana (2003). I les del 2014, de l’Enquesta d’usos lingüístics a les Illes Balears 2014. Anàlisi.