El català a la selectivitat

El català a la selectivitat

Evolució de l’ús del català a la selectivitat

Variació interanual

Ús del català a la selectivitat per zones

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006

Evolució de l’ús del català a la selectivitat per zones

Percentatge d’alumnes segons el nombre d’exàmens que fan en català

2021
2020
2019
2018

Aquest any no es recolliren les dades.

2017

Aquest any no es recolliren les dades.

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Percentatges d’ús del català a la selectivitat per municipis

2020

Aquest any no es recolliren les dades.

2019

Aquest any no es recolliren les dades.

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006